Magdalena Jetelová: Proměny místa a prostoru

 
od 17. 12. 2021
 
10:00
 
do 08. 05. 2022
 
17:00
Logo Oblastní galerie Lázně Oblastní galerie Lázně

Výstava kreseb, světelných a akustických objektů, architektonických modelů a velkoformátových fotografií představující základní díla, kterými se Magdalena Jetelová jako jedna z významných osobností světové kultury dneška podílí na proměně výtvarného umění epochy sahající od posledních desetiletí 20. století do současnosti.

Základem jejího díla je nové vnímání a artikulování vztahů sochařského a architektonického objektu a prostoru. Tyto vztahy Jetelová rozvíjí jako motivy, které aktualizují možnosti zviditelnění abstraktních, geometricko-topologických vlastností prostoročasu. Jde o motivy proměny, vznikání a zanikání tvarů, určování nezbytnosti a zároveň neurčitelnosti hranic místa a prostoru, motivy světelných, zvukových a tvarových vibrací analogických vibracím a přenosům informací v neurologických procesech a funkcích mozku. Jsou to díla inspirativní svým vstupem do prostoročasu aktualizací tvořivých schopností ukrytých v procesech percepce a imaginace, díla inspirativní vyhraněnými a odvážnými konfrontacemi a rezonancemi mezi přírodní skutečností, prostředím technické civilizace a abstrakcí.

Výstava prezentuje kresby, fotografie a modely vztahující se k významným a známým dílům Magdaleny Jetelové, jako například jsou, projekt Jižní město, Island, či Atlantický val, spolu s novým projektem tvarových, vizuálních a akustických vibrací.

Při realizaci výstavy bude využita spolupráce umělkyně s Interdisciplinárním seminářem topologických studií Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci a Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Praze spolu s dalšími fakultami Technické univerzity v Liberci.
Pořadatel: Oblastní galerie Lázně