Obrazy zášti

 
od 01. 10. 2021
 
09:00
 
do 02. 01. 2022
 
17:00
Logo Oblastní galerie Lázně Oblastní galerie Lázně

Místo konání Podbazénová hala, Grafický kabinet

Kurátor Eva Janáčová, Jakub Hauser

Výstava představuje téma vizuálního antijudaismu a antisemitismu v českých zemích jako sice temnou, avšak nedílnou součást místních dějin. Bohatý a prakticky zcela neznámý soubor umožní sledovat, jak se proměňoval negativní obraz židovské komunity ve vztahu k dějinám majoritní společnosti českých zemí.
Pořadatel: Oblastní galerie Lázně