Komentovaná prohlídka výstavy Obrazy zášti

 
31. 10. 2021
 
15:00
Logo Oblastní galerie Lázně Oblastní galerie Lázně

Komentovaná prohlídka výstavy, která zobrazuje vizuální antijudaismus a antisemitismus v českých zemích.

Zajímavé téma je představeno prostřednictvím bohatého a prakticky zcela neznámého souboru děl, který umožňuje sledovat, jak se proměňoval negativní obraz židovské komunity ve vztahu k dějinám majoritní společnosti českých zemí od středověku po současnost.
Pořadatel: Oblastní galerie Lázně