Marek J. Vavřinec - Plody a zplodiny nevědomí

 
27. 10. 2021
 
18:00
Logo MOON gallery MOON gallery
Facebook

vernisáž

Pár slov autora:
Pro výstavu jsem vybral ty obrazy a dřevořezy, které vznikly ve změněných stavech vědomí, především ve snu a v transu. Měsíc je symbolem lidského nevědomí, spánku, citů a imaginace a vůbec všech vodních iracionálních pohnutek. Ústředním bodem výstavy je proto olejomalba mé vlastní Luny, tj. Luny ve Vodnáři v mém nativním horoskopu, doplněná několika intuitivními kresbami a ilustracemi ke knize Poklad snů (viz bylonebylo.com). Dřevořezy na záchodě jsou spíše mým vizuálním a nevědomým odpadem, to jest záznamy traumatických snů a stavů mysli, a byly nakresleny a vyryty pravou rukou (standardně jsem levák). Soubor glyfů v exteriéru je část mnohem rozsáhlejšího díla (cyklu dřevorytů Mundus Superterraneus), které jsem v hlubokém transu stahoval z astrálu a poté v hluboké střízlivosti pracně ryl a tisknul. Pro účel výstavy byly glyfy zvětšeny.


Marek J. Vavřinec
Narodil se 9. 10. 1981 v 7:59 v Liberci jako Marek Hofman. Jako dítě se zabýval hlavně četbou dobrodružné literatury, kreslením záhadných obrazců do písku a dlouhým zíráním do kanálů. Maloval, kreslil a ryl do lina na ZUŠ pod vedením Kateřiny Černé. Vystudoval UWC v Itálii a VŠUP v Praze a od té doby působí jako kreslíř, malíř a grafik. K realizaci svých grafických cyklů a knih používá hlavně techniky barevného dřevorytu, dřevořezu a knihtisku. Ilustroval řadu archetypálních literárních děl (např. Starý zákon, Odysseiu, Fausta či Zuřivého Rolanda) a v posledních letech se zabývá hlavně volnou kresbou a malbou, obvykle v transu. Literárně přispíval do slovenského hermetického časopisu Eosphoros, jinak píše spíš do šuplíku a občas na internetu. V civilním životě si občas přivydělával jako kopáč, zedník, tesař, učitel na ZUŠ, pracovník muzea, astrolog, prodavač knih, dřevorubec, malíř vánočních ozdob, tlumočník a průvodce.
Pořadatel: MOON gallery