Tančírna

 
23. 10. 2021
 
18:00

Přijďte si zatančit standardní a latinsko-americké tance pod dozorem tanečního mistra Vlastimila Čermáka doprovázené hudbou vynikajících orchestrů a zpěváků.

Pořadatel: Lidové sady