ŽIDOVSKÁ KUCHYNĚ aneb KOŠER, TREJFE, PARVE

 
15. 09. 2021
 
18:00
Logo Krajská vědecká knihovna Krajská vědecká knihovna

Židé – neznámí známí

Velký sál, 2. p.

Židovské náboženství je životním stylem ovlivňujícím každodenní život. Patrně nejvýrazněji je to vidět u jídla. Náboženské právo předepisuje, které potraviny jsou povolené, které nežádoucí a které neutrální a jak je lze či nelze kombinovat. Proč je to pro Židy důležité?
Jaké jsou etické souvislosti přípravy jídla? Co je rituální čistota? Jaká jsou židovská sváteční jídla? Jak se liší a naopak shodují kuchyně Židů z různých částí světa? Proč je tolik Izraelců nadšenými vegany? 
host: Mgr. Terezie Dubinová, Ph.D., hebraistka a kulturoložka, autorka knih mj. Ženy v Bibli, ženy dnes, Kořeny ženské spirituality a Jak napravovat svět: Rozhovory s inspirativními Izraelci
pořádá: Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s. ve spolupráci s KVKLI
Pořadatel: Krajská vědecká knihovna