Intervence #28: Alma Lily Rayner – Návod na přežití

 
od 03. 09. 2021
 
10:00
 
do 05. 12. 2021
 
19:00

Návod na přežití je procesuální platforma určená pro lidi s rozmanitými zkušenostmi, ale stejným zájmem: mít možnost v těžkých životních situacích najít podporu a také společně vytvářet alternativní podpůrné sítě pro ostatní. Vznik platformy iniciovala Alma Lily Rayner v rámci svého projektu pro Cenu Jindřicha Chalupeckého 2020, která se uskutečnila v galerii PLATO Ostrava.

V rámci platformy se setkaly i přeživší sexuálního násilí, zástupkyně romských žen, trans-komunity, lidé se zkušeností se závislostí nebo s psychiatrickou hospitalizací a další ostravské aktivistky a aktivisté. Spolupráce této polyfonie hlasů je současně kritikou stávajícího (institucionálního) systému péče a jeho limitů.

https://www.ogl.cz/intervence-30-alma-lily-rayner-navod-na-preziti
Pořadatel: Oblastní galerie Lázně