Dorota Sadovská (SK) a Alannah Robins (IRL) Spiritualita

 
od 03. 09. 2021
 
10:00
 
do 02. 01. 2022
 
19:00

Pro Oblastní galerii Liberec Dorota Sadovská vytváří dílo jak s důrazem na obrazové instalace, tak v rámci dialogu s irsko-švédskou umělkyní Alannah Robins, formou vystřihovaných kreseb tzv. techniky cut paper (u Sadovské cut canvas), a to v obsahové rovině hledání transcendentálního vnímání světa.

Místo konání Galerie 1PP
Kurátor Lenka Sýkorová
Pořadatel: Oblastní galerie Lázně