Interaktivní komentovaná prohlídka v expozici Na vlnách umění na téma pohyb

 
26. 09. 2021
 
15:00
Logo Oblastní galerie Lázně Oblastní galerie Lázně

Provází Petra Škachová

https://www.ogl.cz/doprovodny-program/komentovane-prohlidky
Pořadatel: Oblastní galerie Lázně