Prof. Halík: Víra a nevíra v (ne)obvyklé době

 
05. 10. 2020
 
18:00
Logo Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci

Zveme vás na přednášku Tomáše Halíka s besedou na téma Víra a nevíra v dnešní době, která se bude konat v Kostele svatého Antonína Velikého (Kostelní 9, Nové Město, Liberec) a také online.

❓ Je víra v době pandemie ohrožena?
❓ Hledají "nevěřící" v duchovnu nový smysl?
-----
Akci pořádá katedra filosofie FP TUL ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií a je součástí projektu souvisejícího s Tempeltonovou cenou, kterou T. Halík získal.
-----
👉 AKCE PRO VEŘEJNOST
👉 VSTUP VOLNÝ
😷 podmínkou dodržování aktuálních hygienických nařízení
📍 Kostele svatého Antonína Velikého - Kostelní 9, Nové Město, Liberec
🎥 ONLINE vysílání v uvedeném čase přes tento odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjAwNGE2NjItNDQ1MC00NTVlLWFmMzMtMDQwODkzZmJkMDJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e68563a-068d-40d7-93d1-c38683543fd8%22%2c%22Oid%22%3a%2206af3b58-3be2-434a-916b-ad8935bef8a8%22%7d
Pořadatel: Technická univerzita v Liberci