Podstata malby Adrian Altman, Matyáš Maláč, Vít Svoboda

 
od 26. 05. 2020
 
10:00
 
do 30. 08. 2020
 
17:00
Logo Oblastní galerie Lázně Oblastní galerie Lázně

Místo konání Galerie 1PP Kurátor Viktor Čech

Jeden z výrazných proudů současné malby je spojený s neustálým zkoumáním předmětnosti obrazu a jeho vztahu k reprezentaci zobrazovaného. Autoři mladší generace se často nečekanými cestami navracejí k dědictví kubismu a s ním spojeného počátečního formulování této problematiky v moderní malbě. Jejich chápání figurace, práce s hmotou malby a především hra s obrazovým prostorem má své předobrazy ve zmíněném kubismu, ale současně se prostřednictvím vlastně tradičních výtvarných prostředků vyjadřuje i k nejaktuálnějším otázkám současného vnímání lidské tělesnosti a předmětných vztahů světa, v němž každodenně žijeme.
Výstava je koncipovaná jako společný projekt tří autorů a kurátora. Zatímco první dva autoři (Matyáš Maláč a Adrian Altman) z trojice zúčastněných se malbou zabývají jako svým primárním vyjadřovacím prostředkem, třetí z nich, Vít Svoboda, je naopak svou profesní aktivitou především architekt. Výstavní instalace bude založena na kombinaci maleb, na stěnách zavěšených objektů a kreseb.
Pořadatel: Oblastní galerie Lázně