Geometrické struktury / Pocta Zdeňku Sýkorovi

 
od 26. 05. 2020
 
10:00
 
do 30. 08. 2020
 
17:00
Logo Oblastní galerie Lázně Oblastní galerie Lázně

Hugo Demartini, Ivan Chatrný, Stanislav Kolíbal, Radoslav Kratina, Jan Kubíček, Jarmila Kurandová, František Kyncl, Karel Malich, Vladislav Mirvald, František Pavlů, Lubomír Přibyl, Zdeněk Sýkora, Jindřich Zeithamml

Místo konání Podbazénová hala
Kurátor Markéta Kroupová

Do roku 2018 nebyl největší český představitel geometrické abstrakce a výtvarného umění vůbec Zdeněk Sýkora (1920-2011) ve sbírce OGL zastoupen. Díky akvizičnímu fondu MKČR se do sbírky podařilo zakoupit několik významných velkoformátových grafických listů zastupujících všechna důležitá období v dlouhém Sýkorově tvůrčím životě. Díky této výjimečné události jsme se rozhodli uspořádat výstavu děl geometrické abstrakce ze sbírky OGL tak, aby bylo zřejmé jak rozsáhlý a výjimečný soubor geometrických prací nově získaná Sýkorova grafická kolekce rozšířila.
Soubor geometrické abstrakce se budoval zejména zpětně díky nákupům vedení galerie v 90. letech 20. století, resp. velmi výrazně byly obohaceny solitérní kousky, které se již ve sbírce nacházely. Liberecká sbírka obsahuje všechna důležitá jména tohoto směru. Od nejradikálnějších představitelů směru Jana Kubíčka a Zdeňka Sýkory přes autora dotýkajícího se op-artu Vladislava Mirvalda k sochaři a grafikovi pracujícím s pohybem Radkovi Kratinovi. Sbírka nabízí ale mnohem více jmen slavných i méně známých umělců. Výstava podává obraz o uměleckém směru, který není pevně ohraničen a po dobu své existence, která stále trvá, nabyl různých podob. V takové šíři nebyla sbírka geometrické abstrakce ze sbírek OGL dosud představena.
Pořadatel: Oblastní galerie Lázně