MANAŽERSKÁ KONFERENCE "Máme MOC řídit BUDOUCNOST?"

 
14. 05. 2019
 
13:00

Odborná konference určená personalistům, ředitelům, CEO, a dalším manažerům, pro které připravujeme konferenci s vysokým obsahem know-how.

"Jsou události, které nás mohou v životě významně posunout.
A právě takovou je konference "Máme moc moc řídit budoucnost?", která se koná 14. 5. 2019.
Její rozvojový vliv je umocněn tím, že síla moci je jejím tématem.
Přijďte si užít ovlivnění inspirativními řečníky a podnětnou atmosféru setkání.

Těším se na vás

moderátor konference Michal Knězů Mrvka z Aperty

CENA
900 Kč jeden účastník
1400 Kč dva účastníci z jedné společnosti
1800 Kč tři účastníci z jedné společnosti (a více)
Pořadatel: Home Credit Arena