Výstava obrazů Mirka Kaufmana

 
od 01. 05. 2019
 
09:00
 
do 30. 06. 2019
 
18:00
Logo Galerie Prostor 228 Galerie Prostor 228

Mirka Kaufmana.Tváře vyjadřující prchavou emoční polohu, rozechvělost, citlivost, harmonii či neklid.

MIREK KAUFMAN
Současný český malíř, který se mimo malby věnuje fotografii a příležitostně grafickému designu, se narodil v roce 1963 v Žatci. V letech 1983 až 1989 studoval na AVU v Praze (prof. V. Pospíšil) a na École Nationale Supérieure des Beaux – Arts v Paříži. V letech 1991 až 1994 absolvoval několik studijních pobytů ve Francii a ve Švýcarsku. Od počátku je tvorba Mirka Kaufmana založena na práci s barvou, jeho doménou je práce na rozsáhlejších malířských cyklech, které mu nabízejí široké pole možností, jak interpretovat svět kolem sebe, konfrontovat všední okamžiky s jevy a událostmi, které nás přesahují. V obrazech se z abstrahovaných tvarů formují krajiny, které jsou vyjádřeny pouze v náznacích či symbolech, vynořují se postavy a zejména tváře. Podoba těchto tváří bývá neúplná s příznačnou nedokonalostí až deformací jako protipól současného kultu krásy. Tvář je podrobována zkoušce času, vystavována nejrůznějším vnějším vlivům a tak nachází svůj výraz. Obrazy nabízejí tvář s její proměnou a křehkostí. K vyznění přispívá i forma, Mirek Kaufman zůstává u tradiční malby na plátno, ale přistupuje k ní naprosto inovativně. Jeho metoda „tekuté malby“ je složitá a časové náročná. Barva na plátně se pomalu mísí a zasychá ve vrstvách, záplava naředěné barvy se pomalým prosycháním mění v mikroskopickou strukturu a zanechává nenápadné kontury. Celkový výraz v sobě nese pocit nestability a ohrožení. Tváře Mirka Kaufmana nejsou klasické portréty, vyjadřují prchavou lidskou stopu, vzdorují času, jsou zranitelné, poznamenané svým jedinečným příběhem a tajemstvím, tajemstvím, které diváka přitahuje a vrývá se mu do paměti. Mirek Kaufman měl řadu samostatných výstav v Holandsku, Švýcarsku, ve Francii a v Číně. Dílo Mirka Kaufmana je zastoupeno v řadě sbírek v České republice i v zahraničí, například ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Německu, USA. Malíř žije a pracuje v Praze.
Michaela Jermanová
Pořadatel: Galerie Prostor 228