LENINOVI BALZAMOVAČI

 
27. 05. 2019
 
19:00
Logo Divadlo F. X. Šaldy Divadlo F. X. Šaldy

[Vern Thiessen]

Kanadský autor s rusko-ukrajinskými kořeny ve své hře z roku 2010 představuje prudce groteskní tanec, jehož námětem je osud Leninových balzamovačů, Borislava Zbarského a Vladimíra Vorobjova. Stalinův nápad zajistit Leninovi, jako ikoně nového režimu, věčný život v mauzoleu, spustí nezadržitelný mechanismus: Zbarskij a Vorobjov jsou angažováni Stalinovým pohůnkem Krasinem, aby úkol realizovali. Oběma mužům tento úspěch (ač jsou jako Židé neustále podezíráni ze sympatií k Stalinovu soku Trockému) přinese nečekanou kariéru: Zbarskému v oblasti politické, Vorobjovovi akademické. Ale nechte se překvapit, jak taškařice, která toho hodně říká o krutých a primitivních atavizmech tvůrců reálného komunismu, dopadne. Hra má formu grotesky, v níž nechybí demonstrace balzamování Leninovy anatomie ani dobové vtipy, které s oblibou vypráví periodicky z mrtvých vstávající Lenin. Premiéru měla Malém divadle 8. prosince ke stému výročí VŘSR.
PS. Velká říjnová revoluce se slavila 7. listopadu, tak proč by premiéra k jejímu stému výročí nemohla být 8. prosince?
Pořadatel: Divadlo F. X. Šaldy