O VÍLÁCH A KRÁLI DRAKŮ

 
16. 05. 2019
 
17:00
Logo Divadlo F. X. Šaldy Divadlo F. X. Šaldy

Předpremiéra

Představení Studia Divadla F. X. Šaldy je vedle inscenace Má to smysl druhým autorským i režisérským počinem Jany Hejret Vojtkové, členky činohry Divadla F. X. Šaldy. Ve své nové hře se autorka znovu nebojácně vydává do tenat spletitých mezilidských vztahů, plných předsudků, klišé, netolerance, šikany a dalších negativních vzorců lidského chování, které už přitom část společnosti považuje za normalizované, běžné. Autorka se s těmito schématy, existujícími všude kolem nás, ale odmítá ztotožnit, akceptovat je a vyrovnává se s nimi prostřednictvím pohádkového metafyzického střetu reálného světa (lidské mraveniště) a světa Fantazie, v němž jako deus ex machina dominuje Král draků se svými pomocnicemi – vílami. Příběhovou katarzí je postupné procitnutí všech dříve negativně jednajících postav a nabídka nápravy lidského světa. Součástí představení je celá řada obrazových a zvukových efektů, doprovází je originální hudba Lucie Malingerové, členky souboru. V představení hrají především dětští herci.
Představení je vhodné pro děti od deseti let.
Pořadatel: Divadlo F. X. Šaldy