Texperiment

 
03. 04. 2019
 
17:00
Logo Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci

Galerie STĚNA

Studentská 1402/2, 46001 Liberec

Katedra designu Textilní Fakulty TUL

Představuje výstavu, která zahrnuje studentské práce části zimního semestrálního úkolu 3. ročníku na téma tištěné šátky.
Práce jsou ideově zcela svobodné s technologickým omezením na tisk. Předloženy byly návrhy ve formátu 70x70cm s následnou realizací sublimačním tiskem. Pro výstavu byly návrhy natištěny na souvislé pásy textilie.

Galerie G3P (Galerie třetí patro) je nově vznikající projekt Katedry designu Fakulty textilní TUL. Studenti mají k dispozici prostor, kde mohou vystavovat své školní práce, ale především volnou tvorbu. Učí se, co proces vystavování obnáší, a jak svá díla prezentovat. Vystavují zde i absolventi KDE FT, kteří se do školy vrací a ukazují současným studentům, jak tvoří po dokončení studia.

Tentokrát jsme se dohodli s Galerií G3P a přizvali jejich studenty k výstavě a na oplátku naše studentka Klára Pešková bude vystavovat v prostorách u nich a to 9.4.

KURÁTORKY: Pavla Zemanová a Eliška Látalová

Pořadatel: Technická univerzita v Liberci