Komentovaná prohlídka výstavy 2051: Algorithm

 
14. 03. 2019
 
10:30

Provází kurátorka výstavy Lenka Sýkorová

Aktuální termín post-pravdy otevírá problém neuchopitelnosti „pravdy“ v dnešní pře-informované době. Žijeme v době iluze pravdy? Žijeme v době lži?
Pořadatel: Oblastní galerie Lázně