Krása a půvab / Bakule Malá, Hulačová, Immrová a spol.

 
od 22. 03. 2019
 
10:00
 
do 09. 06. 2019
 
17:00

Současné české sochařky

Logisticky náročný projekt dílčím způsobem představuje současné české sochařství. Prostřednictvím výběru sochařek z mladší a střední generace (Hulačová, Immrová, Komm, Korečková, Roztočilová, Skavová, Šubrtová a další) poukazuje na pestrost současné české scény. Výstava doprovozená knihou sleduje aktuální práci autorek ztotožňujících se s tradicí samotné podstaty sochařství, kterou tvoří objem a vertikalita. U sochy ctí plasticitu a schopnost přimět diváka k zastavení a prožitku. To ale nevylučuje rozdílnost přístupu k soše jak formální, tak obsahovou. Některá autorka se věnuje např. figurálnímu sochařství v nejtradičnějším slova smyslu, další abstraktní soše, objektu nebo monumentální prostorové tvorbě.

Výstava ukazuje na pestré přístupy k tvorbě s tradičními materiály a hmotou. Sochařek střední generace nepracuje příliš, mezi začínajícími sochařkami je mnoho talentovaných autorek. Výstava zve k vytvoření dialogu mezi nimi.

Takto velkorysá sochařská výstava vzniká ruku v ruce s chutí připomenout slavnou výstavu v ulicích města Liberce Socha a město 69, která ovlivnila podobné projetky a díky ní se sochy v Československu začaly prosazovat ve veřejném prostoru. Tehdy se jí účastnily také osobnosti mladší a střední generace a z žen Zdena Fibichová, Věra Janoušková, Eva Kmentová, Alena Kroupová a Daniela Vinopalová. Tato výstava jim vzdává hold.

V průběhu výstavy vyjde katalog v grafické úpravě Pavla Tichoně.
Pořadatel: Oblastní galerie Lázně