Výstava obrazů: Stanislav Diviš

 
od 01. 03. 2019
 
09:00
 
do 30. 04. 2019
 
18:00
Logo Galerie Prostor 228 Galerie Prostor 228

Autor je znalcem symbolických významů barev, kde barva je iniciátorka emocí a obsahu.

STANISLAV DIVIŠ

Současný český malíř, narozen 1953 v Kutné Hoře. V letech 1982 až 1985 studoval na AVU v Praze (prof. R. Ondráček, prof. J. Toroň), Mezi lety 1996 a 1997 pracoval jako odborný asistent v ateliéru vizuální komunikace na AVU v Praze a od roku 2003 až 2010 působil jako vedoucí ateliéru malby na VŠUP v Praze, v roce 2008 byl jmenován docentem. Stanislav Diviš patří mezi nejvýznamnější představitele českého výtvarného umění generace 80. let 20. století. Jeho tvorba se pohybuje na hraně abstrakce, ale vždy s pozůstatky předmětnosti pomocí zástupných znaků. Od začátku jeho malbu provázejí výhradně práce v rozsáhlých tematických cyklech, které se vyznačují výrazovou jednotou, zpracovává v nich nejrůznější organizované systémy s odkazem na vědecké ilustrace, záznamy, dráhy pohybů cvičenců na ploše stadionu, vzorníky látky, půdorysy staveb nebo pohledů na Prahu. Ve všech dosavadních cyklech se nositelem zobrazení stává barva. Stanislav Diviš je znalcem symbolických významů barev, barva je iniciátorka emocí a obsahu. V promyšlené barevné kompozici jsou přímé, mnohdy zářivé barvy, velké plochy základních geometrických tvarů, ohraničené pevnou obrysovou linií, žádný stín, rozmanité textury, to je příznačný rukopis děl Stanislava Diviše. Forma obrazů vychází z abstrakce dvacátého století, kdy barevnou plochu vnímáme jako energii, ale zároveň geometrické tvary působí na naší fantazii a představivost. Stanislav Diviš byl v roce 1987 klíčovou osobností při založení skupiny Tvrdohlaví a od roku 2010 je členem umělecké skupiny CLAN. Je zpěvákem a frontmanem hudební formace Krásné nové stroje. Dílo Stanislava Diviše je zastoupeno v četných významných sbírkách například v Národní galerii v Praze, v Galerii hlavního města Prahy, v Galerii moderního umění v Hradci Králové, v kutnohorské Galerii Felixe Jeneweina a v soukromých sbírkách v Čechách i zahraničí. Malíř žije a pracuje ve Vidicích a v Praze.

Michaela Jermanová

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
Pořadatel: Galerie Prostor 228