Sametový ples ZŠ a ZUŠ Jabloňová

 
29. 03. 2019
 
20:00

Hraje: Jabloň Band, Apple Saxes, Jablůňka, školní orchestr a další.

Svou přítomností na XX. plese ZŠ a ZUŠ můžete příjemným způsobem podpořit aktivity školy – výtěžek plesu bude použit výhradně ku prospěchu žáků.
Pořadatel: Lidové sady