Výstava obrazů Aldina Popaji

 
od 01. 01. 2019
 
09:00
 
do 28. 02. 2019
 
18:00
Logo Galerie Prostor 228 Galerie Prostor 228

Abstraktní obrazy plné barevných organických tvarů a geometrických symbolů.

ALDIN POPAJA

Bosenský malíř, narozen roku 1971 v Jajci (Bosna a Hercegovina). V letech 1990 až 1995 studoval na Akademii výtvarných umění v Sarajevu, ve studiu pokračoval v letech 1995 až 2000 na VŠUP v Praze, ateliér malby (prof. P. Nešleha), kde od roku 2003 do 2010 působil jako odborný asistent. Aldin Popaja na sebe v počátcích své tvorby upozornil jako figuralista, malba se však postupně vyvíjela od realistického pojetí k současné čisté abstrakci. Postupná fragmentarizace, barevně a tvarově uvolňujících se vzpomínkových námětů nabývá podobu hry s obsahovými symboly. Téma symbolů, i když bývá svázáno s těmi bosenskými, je vnímáno malířem všeobecně. Aldin Popaja si klade otázky lokálního i globálního významu symboliky, možnosti její estetické manipulace. Tvary a symboly jsou konfrontovány s nehmotnými imaginárními geometrickými tvary. Původně tyto tvary existovaly jako mřížka ve druhém plánu malby, v posledních dílech tato lehká skvrna geometrické struktury vyvolává představu o světle. Při zpracování symboliky je neméně důležitá barevnost, která se společně s formou, tématu podřizuje. Intenzita, kvalita a typ barvy se mění v průběhu tvorby. Aldin Popaja nereaguje na aktuality všedního dne, ale pozornost soustřeďuje k obecnější výpovědi o naší nedávné historii, o skutečném významu lidské totožnosti, lidských vztahů a hodnot. Dílo Aldina Popaji je zastoupeno například ve sbírkách galerie F. Jeneweina v Kutné Hoře, galerie u Klicperů v Hradci Králové, v Mezinárodní galerii portrétů v Tuzle (Bosna a Hercegovina), v Gislaveds Konsthall (Švédsko) a v soukromých sbírkách v Čechách a v Evropě. V roce 2004 získal cenu za malbu na bienále Lilla Europa ve Švédsku. Od roku 1991 se zúčastnil více než šedesáti samostatných výstav, mimo jiné v Bosně a Hercegovině, Švédsku a Španělsku. Je zakládajícím členem umělecké skupiny CLAN. Žije a pracuje v Praze.Michaela Jermanová
Pořadatel: Galerie Prostor 228