Krásy pouště – fyzické i humánní: Irán a geologie

 
21. 02. 2019
 
16:05
Logo Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci

Přednáška bude především o fenoménu pouště a o výhodách (i nevýhodách) jejího výzkumu.

Popularizačně naučné přednášky pedagogů Katedry geografie určené jak studentům, tak i širší veřejnosti, pořádané ve spolupráci s libereckou pobočkou České geografické společnosti.

Přednáší: Doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D., katedra geografie FP TUL

Místo konání: budova P Technické univerzity v Liberci, místnost P200 (Komenského 314/2, Liberec 1)

Anotace: Přednáška bude především o fenoménu pouště a o výhodách (i nevýhodách) jejího výzkumu.
Irán je vnímán jako komplikovaná a problematická země.
Proto se ve výkladu zaměříme jak na problémy člověka v Iránu, tak i na problémy Iránu jako státu.
Pořadatel: Technická univerzita v Liberci