Biblické příběhy a psychologie

 
14. 02. 2019
 
18:00
Logo Krajská vědecká knihovna Krajská vědecká knihovna

Bible - soubor knih různých žánrů a témat

host: PhDr. Tereza Dubinová, kulturoložka a hebraistka


Bible je souborem knih různých žánrů a témat. Můžeme je číst jako knihy náboženské – ale můžeme je vnímat i jako čistě literární texty, které nám skrze propast dvou tisíců let ukazují, že lidské touhy, trápení i radosti se zase až tak nezměnily. Svojí kvalitou a nadčasovostí nám tak umožňují vnímat i psychologický rozměr příběhů svých hrdinů a hrdinek, a mohou pro nás být inspirací a poučením. Zvláštní rozměr interpretace příběhů získají, když je čteme v původním originálním jazyce Hebrejské Bible („Starého Zákona“) – hebrejštině. Její mnohovýznamovost a hloubka plně rezonuje s charakterem lidské duše.

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

Projekt je finančně podpořen z Fondu kultury SML.
Pořadatel: Krajská vědecká knihovna