Šárka Koudelková a Ondřej Basjuk / 2051: Algorithm

 
od 18. 01. 2019
 
00:00
 
do 21. 04. 2019
 
00:00

Aktuální termín post-pravdy otevírá problém neuchopitelnosti „pravdy“ v dnešní pře-informované době. Žijeme v době iluze pravdy? Žijeme v době lži?

Kubrickův kultovní film 2001: A Space Odyssey se stal určitým algoritmem pro ideový i vizuální "výpočet" výstavy, který shrnuje množství metafor i faktických galerijních podmínek. Autoři vizuálně zpracovávají vize do budoucnosti s jistou nutností, která obsahuje ozvěny dávné minulosti (pravěk - tlupa opic, antika - ideál člověka, renezance - ergonomické členění prostoru atd.). Z toho vyplývá aktuální nutnost zničit umělou inteligenci, kterou jsme si sami stvořili. Lež, která je vyvolaná akcelerujícím vývojem umělé inteligence, která nás zavaluje přemírou informací, autoři neuchopují jako pejorativní motiv, ale otevírají otázku lži jako absolutního pojetí iluze, tak jak s ní bylo nacházeno kupříkladu v renezanci. Na výstavě umělci pracují s různými médií – malbou, kresbou, instalací, objektem a projekcí. Ondřej Basjuk je absolvent Ateliéru grafika II Vladimíra Kokolii na AVU v Praze. Basjukův rukopis se odkazuje k archivnímu obratu, post internetu a inspiraci orientem. Šárka Koudelová je absolventkou AVU v Praze – Ateliéry grafiky II Vladimíra Kokolii, kresby Jiřího Petrboka a malby II Vladímíra Skrepla, kde diplomovala. Autorka experimentuje s malbou v kontextu dnešní vizuální kultury, která dnes a denně chrlí stále nové vizuální informace. Proto se její část mnohovrstevnaté tvorby nese na vlně post-internetu.
Pořadatel: Oblastní galerie Lázně