Jan Měřička / Neklid davu

 
od 18. 01. 2019
 
00:00
 
do 21. 04. 2019
 
00:00

Grafické dílo Jana Měřičky na sebe v posledních letech neupozorňuje jen svými velkorysými formáty a technikou zpracování, ale zejména svými obsahovými přesahy.

Prostřednictvím monumentálních sítotisků reaguje na socio – politické problémy dnešního globálního světa. Výstava shrnující tvorbu Jana Měřičky z několika posledních let s důrazem na nejnovější tisky představuje vývoj jeho díla cca od roku 2015. Je to po výstavách v Nové síni v Praze v roce 2013 a Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře v roce 2014 další z důležitých výstav prezentující jeho neobyčejné práce ve větším celku.
Pořadatel: Oblastní galerie Lázně