72. výstava: TOMÁŠ SPEVÁK

 
od 06. 05. 2024
 
09:00
 
do 31. 08. 2024
 
18:00
Logo Galerie Prostor 228 Galerie Prostor 228

Současný český malíř, narozen v roce 1983. V letech 2005 až 2011 studoval na Fakultě výtvarných umění při VUT v Brně (T. Lahoda).

Tomáš Spevák se již od počátku své tvorby profiluje jako výrazný malíř, jehož rukopis je zřetelný napříč jeho tvorbou – pohybuje se mezi expresivitou a konkrétním detailem. Inspiraci nachází na ulici, ve filmu, v hudbě, na fotografiích a také ve vlastní vnitřní mysli nebo snu. Tomáš Spevák překrývá časově neslučitelné prvky přes sebe, spojuje je do jednoho konkrétního děje, který není časově ohraničený. Prolínání těchto nesourodých světů, záznam různých skutečností, záblesky zpřeházených vzpomínek autor skládá do zdánlivě chaotického celku. Abstraktní tvary, které nahrazují prostory a konkrétní části, dokreslují atmosféru příběhu a posouvají každodenní vidění do nové úrovně. Budovy zredukované na trosky, divoké rostliny, děti bez dozoru, kontrasty krajiny… vytvářejí výraznou dynamickou kompozici, která je podivně znepokojivá. K tomuto vyjádření pomáhá i zvolená technika malby. Autor v obrazech často používá malířský prvek, který narušuje pohled – rozostření, mozaiku, stékající barvu. Rychlý pohyb štětce s tekoucí přebytečnou barvou přidává realisticky působících obrazům pocit neurčitosti. Malba Tomáše Speváka je věcná, skrývající hlubší příběh plný emocí a představivosti. Zvláštně silná působivost v nás probouzí touhu dešifrovat každý obraz a postupně dodává pocit osvobození a jistoty. Dílo Tomáše Speváka je zastoupeno v mnoha soukromých i veřejných sbírkách v Čechách i v zahraničí. Malíř žije a pracuje v Poříčí nad Sázavou.

Michaela Jermanová
Pořadatel: Galerie Prostor 228