Harcovská tancovačka - tanec nezná handicap

 
od 04. 04. 2024
 
15:00
 
do 04. 04. 2024
 
20:00

TJ Starý Harcov Otakarova 58, Liberec

Domov a dílny Harcov vás zvou na "Harcovskou tancovačku" - taneční zábavu pro osoby s hendikepem a jejich blízké.
Vstupné: 100 Kč (obchod dílny Harcov).
Vystoupí kapela Lihomor
Host Hejdi Janků
Občerstvení a tombola bude
Pořadatel: Domov Harcov