Psycha jako nástroj akce …aneb praktická cvičení z psychologie

 
22. 11. 2023
 
17:00

Večer u příležitosti Světového dne filozofie

Filozofie se v rámci svého zkoumání vždy věnovala všem úrovním člověka. Zákonitostem těla, záhadám patřícím do duchovní oblasti a samozřejmě i tomu, jak funguje naše psýcha. Proto nás nepřekvapí, že psychologie je dle klasického členění věd součástí filozofie, a proto se i jí budeme v rámci cyklu „Filozofie v akci“ věnovat. Navíc právě psychologie, aby přinášela své ovoce, musí vždy obsahovat i praktickou složku vycházející z teoretických závěrů a pozorování.
Zveme vás proto na druhý večer věnovaný filozofii v akci, na němž se prostřednictvím různých cvičení zaměříme na rozvoj nástrojů naší psýchy, jako je paměť, pozornost, imaginace. Dále se budeme věnovat tzv. afektivním fenoménům, kdy budeme opět praktickým způsobem zkoumat především úroveň našich emocí a citů.
Další část cvičení pak budou zaměřena na spolupráci, sdílení a práci v týmu. Poznání v osobní rovině se totiž nejlépe ověří právě v interakci s ostatními, ať se jedná o naše blízké, kolegy v práci, přátele či například dobrovolníky, se kterými plánujeme pracovat na společném projektu.
Pořadatel: Nová Akropolis