Vhled do problematiky dětí s PAS a jinými odlišnostmi

 
19. 09. 2023
 
16:30

Speciální pedagogické centrum pro PAS A TP Liberec, pořádá Štěpánka Kašparová.

Pořadatel: Palác Liebieg