Linie!

 
od 22. 09. 2023
 
10:00
 
do 14. 02. 2024
 
17:00
Logo Oblastní galerie Liberec Oblastní galerie Liberec

Výstava Linie! se věnuje jednomu ze základních prvků výtvarného jazyka – linii. Linie se vyskytuje ve všech aspektech umělecké tvorby, ať už je to kresba, malba, sochařství nebo grafika.

Cílem výstavy je prozkoumat a představit různorodost a významy, které linie může vyjadřovat. Tvorba více než třiceti umělců ze sbírek Oblastní galerie bude rozdělena do čtyř hlavních okruhů. Vystavená díla datovaná od počátku 20. století až do současnosti ilustrují různé techniky a stylizace linie a ukazují její schopnost vyjadřovat pohyb, strukturu, emoce či možnost abstrakce.
V českém výtvarném umění je linie významným prvkem, který má bohatou tradici. Během celého dvacátého století se objevovaly různé přístupy a experimenty s linií, které reflektovaly dobové společenské a politické události. Od figurativních lineárních vyjádření, která zachycovala lidskou postavu s jednoduchými linkami a tvarováním, po abstraktní a geometrické kompozice, ve kterých linie hrála roli struktury, rytmu a dynamiky. V moderním českém umění se s linií experimentuje a zkoumá se její potenciál ve vztahu ke konceptuálnímu umění, ve vztahu ke struktuře světa kolem nás i ve spojení s novými médii a technologiemi. Linie tak se stala klíčovým prvkem pro vyjadřování myšlenek, emocí a hledání nových forem.

22. 9. 2023 – 14. 1. 2024
Místo konání Sál 1NP a 2NP
Kurátor Jana Farská Hájková


Pořadatel: Oblastní galerie Liberec