TRANS FORMS - Lenka Kahuda Klokočková

 
od 05. 06. 2023
 
17:00
 
do 25. 06. 2023
 
19:00
Logo Krajská vědecká knihovna Krajská vědecká knihovna

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 5. 5. V 17 hodin.

Úvodní slova pronese básník Miroslav Stuchlý.

Autorka svými kresbami a grafikami vyjadřuje fascinaci nepřetržitým formováním neviditelné hmoty a energií v časové i prostorové neohraničenosti.

MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D. (1984)
(žije a tvoří v Litoměřicích, Ústí nad Labem a Děčíně)

V současné době LKK učí grafické techniky na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Paralelně se věnuje projektům v rámci svého spolku Institut kresby a grafiky, jako např. Art District Litoměřice, G2 Gotické dvojče – Dům umění a LITHO LITO.

hlavní budova, 2. patro
Pořadatel: Krajská vědecká knihovna