Komentovaná prohlídka výstavy Petra Švecová | V zahradě a o kus dál

 
30. 03. 2023
 
17:00
Logo Oblastní galerie Liberec Oblastní galerie Liberec

Místo konání: Podbazénová hala

Setkání s malbou Petry Švecové je vstupem do subtilního světa křehkých námětů, v němž motivy přírody, květin a dívek, vystupující z jemných vrstev olejových barev, jsou archetypálním obrazem čisté duše hledající místo v nestálém světě. Nikdy se však divákovi nepředstaví naplno, ale balancují na hranici uchopitelného. Švecová ve svých obrazech dovoluje zachytit pouze zlomek dané skutečnosti, jež je součástí mnohem většího celku. Jednotlivými fragmenty a symboly nevysvětluje, pouze napovídá, s využitím minimalistického počtu znaků a zaměřením na koloristické kvality malby.

Zahrada představená Petrou Švecovou vypovídá o autorčině vnitřní skutečnosti. Sama ji vnímá jako útočiště či chráněné místo, kde může nalézt svobodu a úkryt. Je to místo pro rozvíjení vnitřního Já a bezpečný prostor pro růst a zkoumání krásy v nejistém světě. Místo, které díky svému řádu a uzavřenosti může zprostředkovávat útěchu, důvěru a naději. Kouzlo a tajemství zahrad se analogicky podobá životu samotnému, jako prostor svobodného vytváření a pěstování snů, ambicí a vášní. Výstava V zahradě a o kus dál je meditací na téma zahrad, zároveň se ale snaží tento limit opustit: jít za plot, hledat skryté asociace ve věcech, které považujeme za běžné, ale které v sobě nesou hlubší, generacemi sdílenou zkušenost.

Švecové detailní pohledy na květiny či části figury hraničí s abstrakcí a vyzývají diváky, aby zpomalili a vychutnali si proces pečlivého pozorování. Prostřednictvím abstrakce je umělkyně schopna niterně sdělovat příval emocí, které mohou být ve figurativních dílech potlačeny. Až skoro monochromaticky laděné pastelové obrazy představují syntézu řady impulzů, vykazují kontinuitu s evropskou historickou malbou, ale i s moderní a současnou kulturou.

Petra Švecová vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze – absolvovala v ateliéru Malba 2 u Vladimíra Skrepla (2018), prošla ale i ateliéry V. Kokolii a M. Knížáka a stáží na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech. Před AVU studovala fotografii na FAMU a mediální studia na FSV UK. Vystavovala mj. v Alšově jihočeské galerii, Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Pragovka Gallery, Prám studiu, EinsZwei Gallery a dalších.Rezervujte si svou účast telefonicky na čísle +420 485 106 321, nebo e-mailem na adrese oblgal@ogl.cz
Pořadatel: Oblastní galerie Liberec