Metody práce s knihou ve výuce – 1. stupeň

 
06. 12. 2022
 
09:00
Logo Krajská vědecká knihovna Krajská vědecká knihovna

Seminář pro pedagogy s akreditací MŠMT, účastníci obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Pořádá: KVK v Liberci
Lektorka: Radka Vojáčková
Vzdělávací program je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy práce s knihou v hodinách literatury, českého jazyka i dalších předmětů. Uvedené metody využijí i pedagogové v družinách nebo pedagogičtí pracovníci - vedoucí školních čtenářských klubů. Účastníci si vyzkouší základní formy práce s knihou, seznámí se se současnou dětskou literaturou, osvojí si základní metody prohlubování čtenářské gramotnosti dětí.

přihlášky na: vojackova@kvkli.cz nebo tel. 482 412 161
Více o vzdělávacím programu
Malá konferenční místnost, 2. patro.
Pořadatel: Krajská vědecká knihovna