Voda je život

 
od 05. 12. 2022
 
10:00
 
do 15. 12. 2022
 
19:00
Logo Krajská vědecká knihovna Krajská vědecká knihovna

Výstava

Pořádá: Ústav výzkumu globální změny AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a dalšími odbornými pracovišti VODA JE ŽIVOT
Výstava byla v květnu 2022 vystavena v Parlamentu ČR v Praze, doprovodila ji odborná konference.

Poukazuje na klimatické změny, které způsobují, že vody v přírodě plíživě ubývá. Příroda a krajina jsou přitom jedinými zdroji, z nichž je možné vodu čerpat. Na jednotlivých panelech, které připravily Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, Povodí Vltavy, s.p., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy a další instituce, je možné se dozvědět o vodě v přírodě a jejím ubývání v souvislosti např. s těžbou nebo globálním oteplováním.

Tématické postery popisují mj. prevenci před povodněmi, revitalizaci vodních toků nebo hospodaření s vodou. Pro liberecké návštěvníky bude asi nejzajímavějším panelem ten, který nese název „Změny hladin podzemní vody v okolí dolu Turów“.
Pořadatel: Krajská vědecká knihovna