Jaroslav Král | Život s kresbou

 
od 11. 11. 2022
 
17:00
 
do 26. 02. 2023
 
17:00
Logo Oblastní galerie Liberec Oblastní galerie Liberec

Výstava představí neznámé práce významného, ale opomíjeného malíře Jaroslava Krále (1883–1942), přední osobnosti brněnské výtvarné scény 1. poloviny 20. století.

Navazuje na úspěšnou výstavu, která se konala v Malé pevnosti Terezín, kde byla pod kurátorským vedením PhDr. Jana Štíbra prezentována do této chvíle neznámá a doposud nevystavená díla převážně ze soukromých sbírek.
Jaroslav Král se narodil dne 5. 12. 1883 v Malešově u Kutné Hory, povahou byl tichý a introvertní. Nikdy se neoženil, avšak udržoval pevné rodinné vazby a těšil se podpoře svých blízkých při své tvorbě. Všichni se pokoušeli zachránit ho po jeho zatčení Gestapem, avšak jeho život byl násilně ukončen 22. března 1942 nemilosrdnou rukou okupantů v koncentračním táboře Osvětim, kam byl deportován za svou odbojovou činnost.

Vedle olejomaleb má v jeho tvorbě neopomenutelné zastoupení kresba. Kreslil si do svého skicáku vše, co jej oslovilo, a zároveň byl velice pečlivý, takže finální olejomalby mají mnoho přípravných studií a skic. Jeho kresby jsou proto velice důležitou součástí jeho celoživotního díla. Ve 20. letech 20. století se jeho výtvarný styl ustálil v částečně kubizující podobě, později se přiklonil k neoklasicismu. Kubismus však neopustil, naopak se v jeho pracích s neoklasicismem prolíná. Vybíral si především sociální témata a zaměřoval se hlavně na figurální a portrétní tvorbu, nezanedbatelnou roli v jeho tvorbě hrají ženské postavy. Vedle portrétů rád maloval i karikatury „ze společnosti“, které se po celou jeho kariéru staly i vítaným zdrojem obživy.
Pořadatel: Oblastní galerie Liberec