Ivo Louda | POZOROVAT − Průhled Otvorem Za Oponou Restaurovaného Obrazu Veduty Arciměsta Turnov

 
od 26. 08. 2022
 
17:00
 
do 31. 12. 2023
 
17:00
Logo Oblastní galerie Liberec Oblastní galerie Liberec

Pro tuto augmentovanou – neboli rozšířenou – realitu využívá Ivo Louda jako výchozí bod čerstvě zrestaurovanou oponu turnovského divadla, která je vystavena v rámci nedávno otevřené expozice Na křídlech života.

Divadelní opona může znovu dostát svému původnímu účelu a po virtuálním odhrnutí nabídnout pohled na nevídanou scénu. Návštěvníkovi se tak otevře alternativní svět, který by se za oponou mohl skrývat.
Ivo Louda se ve svých pracích zabývá reálnými prostory, do kterých implementuje digitální modely. Polaritu reálný/digitální používá jako vstupní materiál pro své novomediální site specific instalace. Sám o své tvorbě říká: „Realitu oprošťuji od sémantických aspektů, odkrývám, ohýbám, transformuji, obracím, zjednodušuji, překrývám, vrstvím a následně vracím zpět divákovi k percepci prostřednictvím digitálních technologií. Perspektivní hrou tvořím nové překvapivé prostory a vizualizuji nečekané souvislosti v lidském měřítku. Formálně dílo přetváří skutečnost uměleckého díla vystaveného v galerijním prostředí na architektonický objekt galerie zakomponované do krajiny uměleckého díla. Tímto se dílo stává pozadím pro prostor, v němž je zasazeno a nabývá již zmíněného rozměru lidského měřítka jedna ku jedné.“ Důležitým aspektem v jeho tvorbě je také přenesení moci do rukou návštěvníka a vybídnutí k samostatnému hledání nových kompozičních souvislostí v prostoru.

Název díla POZOROVAT odkazuje na samotný proces pozorování (observace) jako cílevědomého, soustavného a plánovitého vnímání jevů a procesů, které směřuje k odhalení podstatných vztahů sledované skutečnosti. Avšak Louda poukazuje na to, že některé souvislosti jsou před našimi zraky skryty a můžeme je pouze předpokládat.

Augmentovaná realita aplikace pro iOS, zařízení bude návštěvníkům dostupné každý čtvrtek.

Místo konání Sály 1NP
Kurátor Johana Kabíčková
Pořadatel: Oblastní galerie Liberec