Výstava: Papírové náměstí 2030

 
od 19. 10. 2022
 
10:00
 
do 31. 12. 2022
 
17:00
Logo Město Liberec Město Liberec

Nový magistrát

Výstava tří vítězných návrhů, vzešlých z mezinárodního soutěžního dialogu na novou kulturně kreativní čtvrť s participativním bydlením je k vidění v 1. patře Nového magistrátu. S dotazy můžete navštívit Kancelář architektury města Liberec v kanceláři č. 103.

www.facebook.com/kamliberec
Pořadatel: Město Liberec