ZAPOČTENO III

 
od 07. 10. 2022
 
10:00
 
do 25. 10. 2022
 
19:00
Logo Krajská vědecká knihovna Krajská vědecká knihovna

Ukázka prací absolventů Liberecké školy fotografické 2022-2023

vernisáž 21. 10. v 18:00
Byl-li předchozí rok ve znamení nejistoty, zkoušky postojů a hodnot, decimace blízkosti a pro mnohé filosofickým pozastavením v otázkách svobody a tolerance, u letošní výstavy - Započteno III - tomu není ve skrze jinak. Témata covidová plynule vystřídala témata postcovidová. Individuální křehkost, často doznaná bytostní narušenost člověka i prostoru, pátrání po dávných opěrných bodech v krajině mentální, urbanistické i přírodní. Rok charakterizovaný mimo jiné připomenutím permanentního nebezpečí a chatrnosti lidského bytí z důvodů nejen neovlivnitelné vis maior, ale naopak i z prosté touhy po moci, jak lze sledovat jen pár set kilometrů daleko. Všechny tyto skutečnosti i mnohé další se odráží v
souborech představených v knihovně.
Návštěvníci kurzu Dálkové studium tvůrčí fotografie a Dálkové studium Grafického designu dávají nahlédnout divákovi výsledky své celoroční práce. Publikum může přistupovat k celé výstavě jako k pokusům nadšenců, kteří se nezřídka vůbec poprvé odhodlali dát všanc kritice a předstoupit před veřejnost. Díky míře kvality prací je však otázkou, zda tuto informaci upotřebí.
LŠF Liberec, s r. o. působí v Liberci už bezmála 8 let. Zprostředkovává krátkodobé i dlouhodobé kurzy fotografie a grafiky pro zájemce z celé republiky. www.lsfliberec.cz
pořádá: LŠF Liberec a KVKLI
Pořadatel: Krajská vědecká knihovna