KULATÝ STŮL

 
od 23. 08. 2022
 
08:00
 
do 31. 08. 2022
 
18:00
Logo Krajská vědecká knihovna Krajská vědecká knihovna

Nápojové sklo symbolizující členské země EU

Sklářství rozhodně patří nejen mezi tradiční, ale stále živé sjednocující znaky evropské kulturní identity. Jeho vrcholným projevem je v zemích EU celosvětově nejvíce rozšířená ruční výroba skla rozvíjející uměleckořemeslné postupy děděné z generace na generaci.
Koncentrací rukodělných skláren i dílen, a šíří používaných technik, v rámci EU vyniká Česká republika, kde jen na území dnešního Libereckého kraje působí několik stovek samostatných firem. Prezentace státu i kraje v rámci Předsednictví ČR v Radě EU 2022, využívající tohoto specifika, se proto jeví jako logická a organická. Tematicky bylo zvoleno nápojové sklo, symbolizující přátelství, a jako forma společné prezentace jeden stůj, symbol komunikace. Přátelství a komunikace mezi státy lze jistě vnímat jako základní hodnoty, na
nichž je vystavěna Evropská unie. V průběhu roku 2020 vytvořila sklářská výtvarnice a designérka Mária Burešová (*1951) 27 dvojic nápojového skla, z nichž každá symbolizuje jednu z členských zemí EU (zvolenou barevností, sklářskou technikou, tvarem apod.).
Typologicky se jedná o pohár na víno a pohár na šampaňské. Jednotlivé návrhy designérka v teoretické rovině průběžně konzultovala s autorem tohoto námětu, který je sklářským historikem a teoretikem.
pořádá: ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec
Pořadatel: Krajská vědecká knihovna