Jiří Jiroutek Bílá, černá, horizont

 
od 27. 01. 2022
 
10:00
 
do 17. 04. 2022
 
19:00

Černobílé, estetické, vycizelizované; zblízka i zdaleka. Takový je fotografický svět Jiřího Jiroutka, který nezapře smysl pro vizuální věcnost, široký horizont a geometrický detail.

Lze vidět tři hlavní roviny, které vyhledává a chytá svým stále ještě fotografickým hledáčkem. Větší či menší celky krajin, kde dominantou je horizontála nebo vertikála, atmosféra sycená jímavým okamžikem, a přítomnost lidí, které jsou i nejsou měřítkem prostor, jež je zdaleka i z vysoka převyšují. Druhým jiroutkovským zájmem je struktura a geometrizovaný rastr, spojený začasto s architekturou, ale nejen s ní. Textura a struktura ve fotografii může mít jisté vazby k esteticky exaltovaným šedesátým létům, v Jiroutkově podání jsou však věcnější a současnější. A třetí rovinou jeho vybíravé věcnosti jsou živé detaily uměleckých figurálních struktur, které mají svůj živý „dialektický“ protipól v momentkách s lidmi, které fotografa zaujmou svojí přirozenou přítomností.

Náznak retrospektivní výstavy v OGL představí nejen aktuální a zeširoka koncipovaný „třívrstvý“ cyklus, ale zaměří se i na předešlé fotografovy projekty. Jsou jimi jednak série snímků obou Ještědů, tedy jak ikonické stavy Karla Hubáčka na hoře nad Libercem, tak již zbouraného obchodního centra v centru krajského města od stejného architekta. V obou ještědských cyklech jde nejen o svébytný pohled na obě vrcholně modernistické stavby, ale také, a to zejména, o jiroutkovskou fotografickou senzitivnost, se smyslem pro geometrii, detail, světlo a stín. Nebude chybět ani jiný výrazný Jiroutkův fotografický cyklus, kterým je dosud neuzavřená portrétní série výjimečných osobností, zejména z vizuálního umění.

Cesta Jiřího Jiroutka k fotografii nebyla přímočará, měla své odbočky a váhání, ale nyní lze s jistotou tvrdit, že patří k české fotografické špičce. Inovuje tradiční, či klasický, přístup k černobílé fotografii, když podstatnou je pro něj estetika, která se přirozeně rozpouští v jeho koncepčním přístupu. Narodil se v roce 1967 v Lounech, ale profesně i životně je svázán s Libercem, kde svoji fotografickou aktivitu naplno rozvinul ve volné tvorbě i ve specifických zakázkách. Má velmi silný vztah ke svým fotografickým předchůdcům, z nichž některé lze explicitně považovat za jeho iniciační vzory. Proto se na výstavě objeví také konvolut prací několika již zemřelých tvůrců, k jejichž dílu se Jiroutek neustále vrací.
Pořadatel: Oblastní galerie Lázně