Komentovaná prohlídka výstavy Obrazy zášti / Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích.

 
05. 12. 2021
 
15:00
Logo Oblastní galerie Lázně Oblastní galerie Lázně

Provází spoluautor výstavy PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Pořadatel: Oblastní galerie Lázně