Metody práce s knihou ve výuce - II. stupeň

 
08. 12. 2021
 
09:00
Logo Krajská vědecká knihovna Krajská vědecká knihovna

Vzdělávací program pro pedagogy 1I. stupně akreditovaný MŠMT.

Pořádá: KVK v Liberci
Lektorka: Radka Vojáčková

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávací programu.
lektorka: Radka Vojáčková
přihlášky na: vojackova@kvkli.cz nebo tel. 482 412 161
Malá konferenční místnost, 2. patro
Pořadatel: Krajská vědecká knihovna