VÁNOČNÍ DÍLNY

 
od 27. 11. 2021
 
09:00
 
do 27. 11. 2021
 
16:00

Vánoční prodej, tvůrčí dílny a Doprovodný program.

Pořadatel: Lidové sady