JAROSLAV RUDIŠ A JIŘÍ HRADIL ALIAS WINTERBERG & KRAUS

 
02. 11. 2021
 
19:00
Logo Krajská vědecká knihovna Krajská vědecká knihovna

Scénické čtení

Čítárna, -1. p.
hudební doprovod: Jiří Hradil
moderátor diskuse: Petr Vondřich
Winterbergova poslední cesta je název prvního, německy psaného románu Jaroslava
Rudiše. Autor nás v něm bere na napínavou cestu vlakem po středoevropských bojištích,
hřbitovech i za osobními traumaty. Doprovodí ho klávesista Jiří Hradil, člen kapel Kafka
Band, Tata Bojs a Lesní zvěř.
České vydání románu v překladu Michaely Škultéty vychází 14. 10. 2021 v péči
nakladatelství Labyrint.
Diskusi s Jaroslavem Rudišem bude moderovat Petr Vondřich.
pořádají: Goethe-Institut Praha, KVKLI a nakladatelství Labyrint
Pořadatel: Krajská vědecká knihovna