KRAJSKÝ DEN ČISTÉHO OVZDUŠÍ

 
21. 09. 2021
 
17:00
Logo Krajská vědecká knihovna Krajská vědecká knihovna

Přednášky s besedou pro širokou veřejnost

Malý sál, 4. p.

Smokemanovo desatero dobrého topiče aneb Jak méně topit a více se zahřát
přednáší: Ing. Jiří Horák Ph.D., VEC, VŠB TU Ostrava

Prezentace výsledků měření kvality ovzduší v České Lípě a v Liberci
přednáší: RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., SZÚ Praha

Vliv kvality ovzduší na zdraví lidí
přednáší: Ing. Jana Loosová Ph.D., KHS Libereckého kraje

Uhlíková a ekologická stopa Libereckého kraje (CI2 o.p.s.)
pořádá: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve
spolupráci s dalšími organizacemi
Pořadatel: Krajská vědecká knihovna