KDYŽ PROMLOUVÁ KRAJ NAŠICH DOMOVŮ

 
17. 09. 2020
 
17:00
Logo Oblastní galerie Lázně Oblastní galerie Lázně

K poctě houslařských rodů Metelků, Vitáčků, Pilařů a Špidlenů

Sborové sklady s doprovodem houslí prostoupí příběhy houslařů našeho kraje
Galerie Lázně, Liberec
Vystoupí pěvecké sbory:
AUREA ROSA Univerzity třetího věku TUL
BOHEMIA CHÓR Fakulty pedagogické TUL
Nastudovala a řídí: Jana Konvalinková
Koncert se koná pod záštitou paní Květy Vinklátové, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
Pořadatel: Oblastní galerie Lázně