Interference Josef Šafařík, Adéla Bébarová, Dávid Sivý

 
od 26. 05. 2020
 
10:00
 
do 27. 09. 2020
 
17:00
Logo Oblastní galerie Lázně Oblastní galerie Lázně

Místo konání Bazénová hala, ochoz Kurátor Zuzana Štěpanovičová

Site specific instalace pro Oblastní galerii Liberec koncepčně vychází z charakteru místa a genia loci v původním významovém chápání budovy jako lázní, ale také reaguje na danou architekturu interiéru. Projektu dominuje realizace Josefa Šafaříka založená na principu Moire a interference, která se stává úplnou až v momentě interakce s divákem, jež se ocitá pomyslně pod hladinou, přičemž optický klam mění význam a prostorovou charakteristiku galerie. Nedílnou součástí konceptu je dialog sochařky Adély Bébarová a multimediálního umělce Dávida Sivého, kteří svými díly reagují a významově doplňují centrální instalaci Interference. Projekt bude několikrát během výstavy oživen videoprojekcí.
Pořadatel: Oblastní galerie Lázně