NOVÉ DEFINICE ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH JEDNOTEK

 
25. 02. 2020
 
12:30
Logo Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci

Katedra fyziky FP TUL srdečně zve pracovníky ve fyzice, v technických oborech, v didaktice přírodovědných oborů, zájemce o fyziku a fyzikální vzdělávání, doktorandy i studenty na seminář.

doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc. Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Seminář se uskuteční v posluchárně C200 na katedře fyziky TUL (budova C, 1. patro).
Seminář je určen pracovníkům ve fyzice a přírodních vědách, v technických oborech, zájemcům o fyziku a přírodovědné vzdělávání, doktorandům i studentům.
Docent Obdržálek pracuje na Ústavu teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, hlavně v oblasti klasické elektrodynamiky a termodynamiky. V oblasti norem spolupracuje od r. 1996 s ÚNMZ (Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), nyní ČAS (Česká agentura pro standardizaci), DIN a DKE (DE, od 2005), ISO a IEC (nadnárodní, od 2000) jako vedoucí či člen mnoha odborných komisí. 2012-1015 předseda IEC/TC25 (Quantities and Units) jako první český předseda technických komisí IEC, vyznamenán 2013 cenou IEC AWARD 1906 (IEC), dále 2014 Čestné uznání Vladimíra Lista (ÚNMZ) a 2018 Cena Vladimíra Lista (ÚNMZ).
Pořadatel: Technická univerzita v Liberci