EDUCA MYJOB LIBEREC 2019

 
od 10. 10. 2019
 
09:00
 
do 12. 10. 2019
 
13:00

EDUCA MYJOB LIBEREC 2019 spojuje oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí na jednom místě s cílem nabídnout komplexní zajištění potřeb každého návštěvníka. Základním rámcem veletrhu je posloupnost sekundárního, potažmo terciárního vzdělávání, s návazností na získání profesního uplatnění a začlenění do pracovního procesu.

Veletrh také nabídne návštěvníkům podporu při rozhodnutí jít vlastní cestou - formou podnikatelského záměru. Představením škol a vzdělávacích institucí společně se společnostmi nabízejícími praxi nebo pracovní stáž na jednom místě přinášíme kompletní nabídku příležitostí pro budoucnost mladé generace. Nabízíme také šanci získat zajímavé pracovní pozice nebo lepší zaměstnání.

Cíl veletrhu
Cílem veletrhu je nabídnout všem věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní příležitosti v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i zahraničí. Prostřednictvím seminářů a přednášek návštěvníkům poradit, jak uspět při přijímacích řízeních a úspěšně se uplatnit na současném trhu práce.

Otevírací doba veletrhu
vstup pro veřejnost
Čtvrtek 10. 10. 2019 9.00 – 18.00 hod.
Pátek 11. 10. 2019 9.00 – 18.00 hod
Sobota 12. 10. 2019 9.00 – 13.00 hod


Pořadatel: Home Credit Arena